2017-09-28 Hrvatski radio 1 – Kulturni kolokvij – intervju – novinarka Katarina Kolega

Facebookmail

Hrvatski radio 1 – Kulturni kolokvij

novinarka: Katarina Kolega

Razgovaramo o počecima u Zagrebu, rezidenciji i performansima u New Yorku, novim premijerama i međunarodnim suradnjama, gostovanju u Moskvi i Petrogradu…