Sao Paulo – Brazil – Satyrianas Festival – Vesna Mačković intervju

Facebookmail

Intervju nakon solo izvedbe: “Whisper to me, I wanna yell!” premijerno prikazane na festivalu Satyrianas, Sao Paulo, Brazil.

4.11.2017.

Film je snimio tim studenata kinematografije sa Sveučilišta Anhembi Morumbi:
Bruno Ahn
Luke Drake
Carol Lage
Ariane Manécolo